Avhärdningsfilter

Kalkrikt vatten i Uppsala

Hårdheten i ett vatten är summan av dess innehåll av kalcium- och magnesiumjoner. De flesta områden kring Uppsala har hårt till medelhårt vatten, se mer på Uppsala Vattens hemsida

Uppsala har hårt vatten, detta innebär hög kalkhalt i vattnet, vilket resulterar i vita eller gråaktiga beläggningar i sanitetsporslin och på tvätt. Detta kan bli ett allvarligt problemen då det kan innebära höga kostnader för fastighetsägaren pga. dyrare uppvärmning, förstörda och igensatta varmvattenberedare, hushållsmaskiner.

Avhärdningsfilter från Aqua Expert

I Uppland har fastighetsägare ofta valt att installera avhärdningsfilter. Ett avhärdningsfilter fungerar genom att när det hårda vattnet passerar jonbytarmassan (saltet) byter de hårdhetsbildande kalksalterna plats med de lättlösliga natrium- salterna i jonbytarmassan och ett avhärdat, mjukt vatten erhålles. Jonbytarmassan kommer så småningom att bli mättad. Hur lång tid detta tar är beroende av hårdheten i vattnet och hur stor vattenförbrukningen är.

För att återställa jonbytarmassan i ursprungligt skick regenereras (returspolas) den med natrium- klorid (salt), varvid ansamlad kalk avlägsnas och spolas ut i avloppet.

Marielunds VVS är återförsäljare av avhärdningsfilter från Aqua Expert, våra rörmokare är behöriga att installera samt utföra service på alla produkter från Aqua Expert. Vi har ett flertal fastighetsägare, villor och föreningar i Uppsala som använder dessa avhärdningfilter med mycket goda resultat.