ROT

Det är möjligt att ansöka om skattereduktion för arbeten avseende reparationer, underhåll, ombyggnad eller tillbyggnad. Skattereduktion för husarbeten medges med halva arbetskostnaden (inkl. moms) – högst 50 000 kr per person och år.

När du anlitar våra rörmokare för ett VVS arbete i din bostad så kan du nyttja ROT avdrag för den del som avser arbetskostnaden. Det betyder att du endast betalar halva priset för arbetet. Vi tar även hand om all administration och administrerar avdraget åt dig!

ROT-avdrag är till för privatpersoner

ROT avdrag är ett skattesubvention, alltså ett avdrag, som ges till privatpersoner för vissa typer av arbeten som utförs i hemmet. Rot är en förkortning av renovering, ombyggnad och tillbyggnad.

Det är alltså olika typer av renoveringsarbeten i befintliga bostadshus som berättigar till avdrag. Däremot berättigar det inte avdrag för uppförande av nya hus eller byggnader. För att du ska ha rätt till avdraget gäller det att du äger och bor i eller i anslutning till den byggnad du önskar renovera, bygga om eller bygga till.

Med hur mycket kan rotavdraget gälla?

ROT avdraget kan som mest omfatta tjänster till ett värde av 100 000 kronor per person och år. Avdraget beviljas inte parallellt med rutavdrag utan det är den sammanlagda summan av tjänster avseende båda avdragen som får uppgå till 100 000 kronor.

Avdraget ger berättigande till avdrag med 50 procent, men dock högst med 50 000 kronor.

Mer info om avdrag för ROT finns på skatteverkets hemsida.