Varmvattenproduktion till hästgård i Skokloster. Värmeanläggning från Swebo BIOTerm, 500kW.

Varmvattenproduktion till hästgård i Skokloster. Värmeanläggning från Swebo BIOTerm, 500kW.

Varmvattenproduktion till hästgård i Skokloster. Värmeanläggning från Swebo BIOTerm, 500kW.